CENNIK ŚWIADCZEŃ

 Cennik świadczeń medycznych

 OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.

 obowiązujący od dnia 10.04.2018 r.

 

Nazwa badania

Cena

Badanie lekarskie:

- ginekologiczne,

- dermatologiczne,

- laryngologiczne,

- logopedyczne,

 

 

 

50,00 zł

Badanie lekarskie:

- kardiologiczne,

- reumatologiczne,

- diabetologiczne,

- neurologiczne,

- pulmonologiczne,

- endokrynologiczne,

- psychiatryczne,

- psychologiczne.

 

 

 

 

55,00 zł

Badanie lekarskie – chirurgiczne

 

60,00 zł + zabieg wg rodzaju indywidualnie

 

Badanie audiometryczne

 

40,00 zł

Badanie lekarskie – medycyna pracy + orzeczenie lekarskie, do celów sanitarno – epidemiologicznych

 

50,00 zł

 

Badanie lekarza ogólnego (dla osób bez deklaracji do POZ)

 

50,00 zł

 

Badanie cytologiczne

 

25,00 zł

UKG

80,00 zł

 

USG piersi

50,00 zł

 

USG ginekologiczno – położnicze przez powłoki brzuszne

50,00 zł

 

USG tarczycy

50,00 zł

 

USG ginekologiczno – położnicze endowaginalne

 

60,00 zł

 

USG urologiczne

50,00 zł

 

USG jamy brzusznej

50,00 zł

 

Zdjęcie ginekologiczne i położnicze bez wskazań – na życzenie Pacjentki

 

30,00 zł

Biopsja cienkoigłowa

 

 

 

 

 

90,00 zł

 

 

 

INIEKCJA

 

 

Iniekcja podskórna

10,00 zł

Iniekcja domięśniowa

10,00 zł

Iniekcja dożylna

15,00 zł

EKG

 

EKG bez opisu

25,00 zł

EKG z opisem

30,00 zł

OPATRUNEK

 

Opatrunek zwykły

10,00 zł

Opatrunek ran rozległych, owrzodzenia

15,00 zł

POMIAR CIŚNIENIA (RR)

5,00 zł

 

 

SPIROMETRIA

50,00 zł

 

 

ZABIEGI FIZYKOTERAPII -

 

Zabiegi elektroterapeutyczne do 15 minut (jonoforeza, pulsotronik)

7,00 zł

Naświetlanie promieniami Sollux do 15 minut

7,00 zł

 

Ultradźwięki

7,00 zł

 

Zabiegi prądem diadynamicznym, interferencyjnym mikrofale do 15 minut

7,00 zł

Laser

7,00 zł

 

Leczenie polem magnetycznym (magnetronie)

7,00 zł

 

MASAŻE -

 

Masaż całkowity

30,00 zł

Masaż częściowy

15,00 zł

Masaż kończyny

15,00 zł

RTG LARYNGOLOGICZNE

 

Czaszka w 2 projekcjach

30,00 zł

Zatoki przynosowe

20,00 zł

Oczodoły

20,00 zł

Kości skroniowe (uszy) + Schiller

25,00 zł

Stawy skroniowo – żuchwowe przy zamkniętych i otwartych ustach

20,00 zł

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

 

Klatka piersiowa PA

25,00 zł

Klatka piersiowa PA i B

35,00 zł

Klatka piersiowa z kontrastem PA i B

35,00 zł

RTG KRĘGOSŁUPA

 

Kręgosłup szyjny I projekcja

20,00 zł

Kręgosłup szyjny II projekcja

25,00 zł

Kręgosłup szyjny III projekcja

30,00 zł (skosy)

Kręgosłup piersiowy

35,00 zł

Kręgosłup lędźwiowy

35,00 zł

Kręgosłup krzyżowy

 

25,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci

20,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci - boczne

35,00 zł

RTG STAWÓW

 

Stawy barkowy

20,00 zł

Stawy łokciowy

20,00 zł

Stawy biodrowy

25,00 zł

Stawy kolanowo porównawczy

20,00 zł

Stawy skokowe

20,00 zł

Stawy miednica

25,00 zł

Stawy palce

15,00 zł

Stawy dłoń, stopa

20,00 zł

Stawy pięta

15,00 zł

RTG INNE

 

 

Żuchwa

20,00 zł

Siodełko tureckie

15,00 zł

Mostek

20,00 zł

Żebra

25,00 zł

Kończyny górne i dolne od stawu do stawu

20,00 zł

Jama brzuszna

25,00 zł

Szczepienie szczepionką ROTARIX

310,00 zł

Szczepienie szczepionką INFANRIX+IPV+HIB

130,00zł

Szczepienie szczepionką INFANRIX HEXA

200,00 zł

Szczepienie szczepionką HAVRIX JUNIOR (WZWA)

105,00 zł

Szczepienie szczepionką VARILIRIX

210,00 zł

Szczepienie szczepionką ENGERIX (WZW) - dzieci

40,00 zł

Szczepienie szczepionką PREWENAR

250,00 zł

Szczepienie szczepionką SYNFLORIX

220,00 zł

Szczepienie szczepionką CERVARIX (HPV)

420,00 zł

Szczepienie szczepionką p/grypie

30,00 zł

Szczepienie szczepionką ROTATEQ

235,00 zł

Szczepienie szczepionką ENGERIX (WZW)-dorośli

60,00 zł

Szczepienie szczepionką SILGARD

210,00 zł

 

Szczepienie szczepionką Neis Vac-C

120,00 zł

Szczepienie szczepionką Nimenrix

170,00 zł

Szczepienie szczepionką EUVAX-B

40,00 zł

Szczepienie szczepionką GARDASIL 9

450,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik usług komercyjnych

 

endokrynologia

 

Lp

Nazwa usługi

Cena

1

Konsultacja endokrynologiczna

120,00 zł

2

USG endokrynologiczne

50,00 zł

3

USG endokrynologiczne + Doppler

70,00 zł

 

 

 

Cennik usług komercyjnych

 

pulmonologia

 

Lp

Nazwa usługi

Cena

1

Konsultacja pulmonologiczna

120,00 zł

 

 

 

Cennik usług komercyjnych

 

laryngologia

 

Lp

Nazwa usługi

Cena

1

Konsultacja laryngologiczna

100,00 zł

 

 

 

Cennik usług komercyjnych

 

urologia

 

Lp

Nazwa usługi

Cena

1

Konsultacja urologiczna z badaniem USG

120,00 zł

2

Konsultacja urologiczna z wymianą cewnika

120,00 zł

 

 

 

Dokumentacja medyczna

 

 

 

Lp

Nazwa usługi

Cena

1

Kserokopia dokumentacji medycznej

0,30 zł/strona

2

Odpis i wyciąg z dokumentacji medycznej

5,00 zł/strona