PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY
„Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego
OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.”