Zapytanie ofertowe – budowa podjazdu

Zamawiający OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu na: „budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu wolnostojącego wraz z wyburzeniem starego ogrodzenia i zagospodarowaniem otoczenia pawilonu przy ul. Piłsudskiego 9 41-200 Sosnowiec” Przedmiot zamówienia: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu wolnostojącego, wraz z wyburzeniem starego ogrodzenia i zagospodarowaniem otoczenia […]

Zapytanie – biegły rewident

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. składa zapytanie o cenę dotyczącą przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta. Wielkość przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy: 3.351.890,51 zł Suma bilansowa za ostatni zamknięty rok obrotowy: 3.450.144,72 zł Wynik finansowy za ostatni zamknięty rok obrotowy: -307.261,80 zł Średnioroczne zatrudnienie […]

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – REMONT BUDYNKU GARAŻU

Poniżej dokumentacja do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Opis inwestycji Przedmiar SSTWiOR Zagospodarowanie terenu Rzut przyziemia – inwentaryzacja Elewacja północna i południowa – inwentaryzacja Elewacja zachodnia i wschodnia – inwentaryzacja Rzut przyziemia – projekt Elewacja – projekt Projekt umowy